Cene slika za spomenike

OVALNE SA RUBOM
Dimenzije
Crno-bele
Kolor
9 x 11 cm
1800
3000
11 x 14 cm
2400
4200
14 x 16 cm
3000
4800
16 x 19 cm
3600
6000
19 x 22 cm
4800
7200

OVALNE BEZ RUBA - ELIPSE
Dimenzije
Crno-bele
Kolor
9 x 12 cm
2400
4200
11 x 15 cm
3000
4800
13 x 18 cm
3600
5400
15 x 20 cm
4800
6600
18 x 24 cm
6000
8400
24 x 30 cm
9600
15600
30 x 40cm
13200
21600

PRAVOUGAONE BEZ RUBA
Dimenzije
Crno-bele
Kolor
9 x 12 cm
2400
4200
11 x 15 cm
3000
4800
13 x 18 cm
3600
6000
15 x 20 cm
4800
7200
18 x 24 cm
6000
9000
24 x 30 cm
9600
16200
30 x 40 cm
13200
22800

OBLIK KUPOLE
Dimenzije
Crno-bele
Kolor
10 x 15 cm
3000
4800
12 x 16 cm
3600
6600
20 x 25 cm
7800
12000
24 x 30 cm
9600
16200
30 x 40 cm
12000
22800

OBLIK SRCA
Dimenzije
Crno-bele
Kolor
8 cm
1800
3600
10 cm
2400
4200
12 cm
3000
6000
15 cm
4200
7200
20 cm
5400
10200
25 cm
7200
13200

OKRUGLE
Dimenzije
Crno-bele
Kolor
6 cm
1200
3600
9 cm
1800
4200
12 cm
2400
4800
15 cm
3600
6000
20 cm
5400
8400
25 cm
6600
11400

OBLIK PERGAMENTA
Dimenzije
Crno-bele
Kolor
9 x 16 cm
4200
7800
9 x 18 cm
4200
7800
11 x 21 cm
5400
9000
13 x 23 cm
5400
9000
15 x 27 cm
6600
10800
15 x 31 cm
7200
12000
18 x 37 cm
8400
13200

OBLIK KNJIGE
Dimenzije
Crno-bele
Kolor
15 x 19 cm
4200
7800
17 x 21 cm
4400
8400
20 x 25 cm
7200
12000
28 x 31 cm
10800
18000
34 x 37 cm
14400
20400
39 x 44 cm
15600
26400


Ukoliko želite zajedničku sliku (dve osobe), cena se povećava 600 dinara za crno-bele slike ili 1200 dinara za slike u boji. Za bojenje crno-bele fotografije cena se povećava 1200 dinara. Cena poštarine se dodaje na cenu slika i ona zavisi od udaljenosti poručioca.