Cene slika za spomenike

OVALNE SA RUBOM
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
9 x 11 cm
1800
3000
11 x 14 cm
2000
3600
14 x 16 cm
2400
4200
16 x 19 cm
3000
5400
19 x 22 cm
4200
6600

OVALNE BEZ RUBA - ELIPSE
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
9 x 12 cm
2000
3600
11 x 15 cm
2400
4200
13 x 18 cm
3000
4800
15 x 20 cm
4200
6000
18 x 24 cm
5400
7800
20 x 28 cm
8400
14400
24 x 30 cm
9000
15000
30 x 40cm
12000
20400

PRAVOUGAONE BEZ RUBA
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
9 x 12 cm
2000
3600
11 x 15 cm
2400
4200
13 x 18 cm
3000
5400
15 x 20 cm
4200
6600
18 x 24 cm
6000
8400
24 x 30 cm
9600
15600
30 x 40 cm
13200
21600

OBLIK KUPOLE
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
10 x 15 cm
2400
3600
12 x 16 cm
3000
5400
20 x 25 cm
7800
12000
24 x 30 cm
9600
15600
30 x 40 cm
12000
20400

OBLIK SRCA
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
8 cm
1800
3600
10 cm
2400
4200
12 cm
3000
4800
15 cm
4200
6600
20 cm
5400
9000
25 cm
7200
12000

OKRUGLE
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
6 cm
1200
3600
9 cm
1800
4200
12 cm
2400
4800
15 cm
3600
6000
20 cm
5400
8400
25 cm
6600
11400

OBLIK PERGAMENTA
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
9 x 16 cm
4200
6600
9 x 18 cm
4200
6600
11 x 21 cm
5400
7800
13 x 23 cm
5400
7800
15 x 27 cm
6600
9600
15 x 31 cm
7200
10800
18 x 37 cm
8400
12600

OBLIK KNJIGE
Dimenzija
Crno-bele
Kolor
15 x 19 cm
4200
6600
17 x 21 cm
4400
7200
20 x 25 cm
7200
10200
28 x 31 cm
10800
18000
34 x 37 cm
14400
21600
39 x 44 cm
15600
26400


Ukoliko želite zajedničku sliku (dve osobe), cena se povećava 600 dinara za crno-bele slike ili 1200 dinara za slike u boji. Za bojenje crno-bele fotografije cena se povećava 1200 dinara. Cena poštarine se dodaje na cenu slika i ona zavisi od udaljenosti poručioca.